Κωδικοποιημένα Στοιχεία για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

Δημιουργηθηκε στις 13 Απριλίου 2009
Κωδικοποιημένα Στοιχεία Καταχωρημένα στο Ο.Π.Σ. όπως εμφανίζονται
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

 

Συμπληρωματικά στοιχεία που άντλησε η Υπηρεσία μας από το Ο.Π.Σ.