5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ/ΜΘ 2007-2013

Δημιουργηθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007 - 2013

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 
Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη
 
     
  1. Διαπίστωση απαρτίας / Έναρξη Συνεδρίασης / Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης  
  2. Καλωσόρισμα - Σύντομοι Χαιρετισμοί
 
  3. Έγκριση Πρακτικών 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
 
  4. Εισήγηση Περιφερειάρχη Απόστολου Γ. Τζιτζικώστα, Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης και Περιφερειαρχών Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
 
  5. Πρόοδος υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία – Θράκη 2007-2013
I. Πρόοδος εφαρμογής ανά άξονα προτεραιότητας
II. Πορεία έργων προτεραιότητας
III. Παρακολούθηση κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης ν+2/ν+3
 
  6. Κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
 
  7. Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία – Θράκη 2007-2013
I. Βασικά σημεία αναθεώρησης Προγράμματος
II. Τεκμηρίωση της αναθεώρησης από τον αξιολογητή του Προγράμματος
 
  8. Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
I. Η μέχρι σήμερα πορεία της προετοιμασίας για την περίοδο 2014-2020
II. Επόμενα Βήματα
 
9. Συζήτηση - Αποφάσεις - Συμπεράσματα
     
 

 

 
   
O Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης
 
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας
Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας