4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013

Δημιουργηθηκε στις 09 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007 - 2013

ΔΡΑΜΑ, 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 
Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη
 
     
  1. Διαπίστωση απαρτίας  
  2. Έγκριση ημερήσιας διάταξης  
  3. Έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης  
  4. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, κ. Αριστείδη Γιαννακίδη  
  5. Τοποθέτηση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γ. Δακή  
  6. Τοποθέτηση Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Ε. Φωτόπουλου ενότητα  
  7. Παρουσίαση προόδου υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος  
  8. Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Προγράμματος  
  9. Τοποθετήσεις Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης - Συζήτηση  
  10. Τοποθετήσεις Εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
  11. Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020  
  12. Ειδικά Θέματα  
  13. Λοιπά Θέματα  
  14. Συμπεράσματα και αποφάσεις της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης  
     
 

 

 
   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης
 
Αριστείδης Γιαννακίδης
Περιφερειάρχης
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης