Ετήσιοι Κατάλογοι Συμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δημιουργηθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2012

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υποχρεούται να δημοσιεύει, σε ετήσια βάση, κατάλογο συμβάσεων της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της Περιφέρειας.

Τελευταία Ενημέρωση την Πέμπτη, 26 Φεβ 2015