Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλ. του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡ. ΣΥΜΒ. ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤ. ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝ. ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ». 22-07-16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». 22-07-16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 07-07-16
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 25-08-15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ 15-04-15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 03-04-15
Πρόσκληση εκδήλ. ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: ΥΠΗΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤ. 1 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 03-04-15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 03-04-15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 03-04-15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.» 09-01-15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες καθαρισμού των γραφείων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης» 03-07-14
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟ-ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ Ή / ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ» 03-02-14
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΥΕ» 25-10-13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΙΡΙΣ) ΤΗΣ ΕΔΑ ΠΑΜΘ» 25-10-13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΑ-ΠΑΜΘ» 25-10-13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου Συμμετοχή της ΕΔΑ ΠΑΜΘ στην 78η ΔΕΘ 29-08-13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «Σύμβουλος εκ των Προτέρων Αξιολόγησης και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014 - 2020» 29-07-13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και προσφερόντων υπηρεσίες της Ε.Δ.Α. Π.Α.Μ.Θ. 18-06-13
Συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των όρων του τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου:«Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης για το σχεδιασμό της Προγρ. Περιόδου 2014 – 2020» 11-06-13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για το σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014–2020» 31-05-13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για το σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014–2020» 24-10-12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες καθαρισμού των γραφείων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης». 23-04-12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες καθαρισμού των γραφείων της ΕΔΑ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» 21-02-12
Απόφαση έγκρισης τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης τελικών δικαιούχων για την υλοποίηση έργων της κατηγορίας πράξεων «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών» 25-11-11
Έγκριση τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την υλοποίηση προγράμματος διατήρησης και βιώσιμης ανάπτυξης Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ» 30-12-10
Έγκριση τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «Εμπειρογνωμοσύνη για τη διερεύνηση εφαρμογής δράσεων μέσω JESSICA και τη δημιουργία Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» 13-12-10
Έγκριση τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ» 22-11-10
Έγκριση τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΑ.ΘΡA.» 02-11-10
Έγκριση τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 26-10-10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Συμμετοχή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στην 75η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης» 04-08-10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου «Προμήθεια Υλικών Προβολής των δράσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ στα πλαίσια του Προγράμματος ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ για την Περιφέρεια ΑΜΘ» 15-07-10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης» 13-07-10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, αναλώσιμων γραφείου και γραφικής ύλης για την υποστήριξη της ΕΔΑ/ΠΑΜΘ». 09-04-10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες καθαρισμού των γραφείων της ΕΔΑ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 19-02-10
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της μελέτης με τίτλο «Αναγνώριση, περιγραφή και οικολογική κατάσταση των λιβαδιών του φανερόγαμου Posidonia oceanica και των κοραλλιογενών-ασβεστοφυκικών βυθών.... 25-09-09
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της ενέργειας με τίτλο «Εμπειρογνωμοσύνη για την αποτίμηση σχετικών προηγούμενων πράξεων και για την διαμόρφωση εξειδικευμένης πρότασης εφαρμογής ... 07-08-09
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της ενέργειας με τίτλο «Συμμετοχή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στην 74η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης» 31-07-09
Προκήρυξη: Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού (Βοήθεια στο Σπίτι) 26-05-09
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Συμβούλου για την εξειδίκευση του Επικοινωνιακού Σχεδίου του ΕΠ/ΜΑΘΡΑ 2007-2013 04-11-08
Ανακοίνωση σχετικά με το άνοιγμα των προσφορών των τρεχουσών προσκλήσεων 30-10-08
Συχνές ερωτήσεις στην ΕΔΑ σχετικά με τις τρέχουσες προσκλήσεις για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας 22-10-08
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προβολή δράσεων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 14-10-08
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παραγωγή προωθητικού υλικού για εκδηλώσεις 14-10-08
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ στον περιφερειακό έντυπο τύπο 14-10-08
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δημιουργία Banners - Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα 14-10-08
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ στα Περιφερειακά Ραδιόφωνικά Μέσα 14-10-08
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προβολή του ΠΕΠ-ΑΜΘ στα Περιφερειακά Τηλεοπτικά Μέσα 14-10-08
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της ΔΙΣΑ της ΠΑΜΘ 14-10-08
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα τουρισμού στην ΠΑΜΘ 14-10-08
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τεχνική Υποστήριξη της ΕΔΑ/ΠΑΜΘ για το κλείσιμο των έργων του ΠΕΠ/ΑΜΘ 14-10-08

Σελίδα 1 από 2