Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας
Δελτίο Επίτευξης Δείκτη Πράξης στην Εφαρμογή Διαχείρισης Δελτίων του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 26-01-17
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, του κλάδου Χημικών – Πολυμερών Υλικών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020». 17-01-17
Εκπαιδευτικό υλικό για χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (Ο.Π.Σ.Α.Α.) 27-12-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1735/ΥΜΕΠΕΡΑΑ_01 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 17-11-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1782/ΑΜΘ35 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 16-11-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1773/ΑΜΘ34 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 15-11-16
Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020 για το έτος 2016 25-10-16
Αδόκητος θάνατος του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργου Παυλίδη 20-10-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1763/ΑΜΘ33 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 14-10-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1704/ΑΜΘ32 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 14-10-16
Πρόσκληση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014−2020 στη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής 13-10-16
Διαγωνισμός φωτογραφίας "Europe in My Region" 25-07-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1676/ΑΜΘ31 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 18-07-16
Εκθέσεις Υλοποίησης ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 και Περίληψη για τους Πολίτες 15-07-16
Πρόσκληση για την υποβολή Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 13-07-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1651/ΑΜΘ30 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 13-07-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1577/ΑΜΘ29 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 11-07-16
Πρόσκληση σε Τεχνική Συνάντηση Εργασίας για την οριστικοποίηση της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (κλάδος Χημικών – Πολυμερών Υλικών) 07-07-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1621/ΑΜΘ28 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 06-07-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1588/ΑΜΘ27 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 24-06-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1489/ΑΜΘ26 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 26-05-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1483/ΑΜΘ25 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 26-05-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1468/ΑΜΘ24 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 26-05-16
Τελική έκδοση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγναντίας Οδού. 16-05-16
Διημερίδα ενημέρωσης «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD/LEADER» 13-05-16
Πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου» 05-05-16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000894. 28-04-16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του 2ου υποέργου με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» του έργου με Κωδικό ΟΠΣ 5000860. 28-04-16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του 1ου υποέργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΙΡΙΣ)» του έργου με Κωδικό ΟΠΣ 5000860. 28-04-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1462/ΑΜΘ23 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 26-04-16
Υποδείγματα για την διοικητική ικανότητα δικαιούχων Δήμων και Περιφερειών 19-04-16
Οδηγίες για τη Διαχείριση και Εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης 18-04-16
INTERREG EUROPE - Ημερίδα Ενημέρωσης για τη 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 14-04-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1398/ΑΜΘ21 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 29-03-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1412/ΑΜΘ22 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 28-03-16
Διαλειτουργικότητα ΟΠΣ με άλλα πληροφοριακά συστήματα για την υποβολή Απογραφικών Δελτίων Πράξεων ΕΚΤ 16-03-16
Οδηγός Υποβολής και Κριτήρια Αξιολόγησης Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Στρατηγικές ΒΑΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 - 2020 08-03-16
Διαβούλευση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού - Β' Φάση 08-03-16
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκ των υστέρων αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013 08-03-16
Πρόσκληση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 07-03-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1368/ΑΜΘ19 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 23-02-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1357/ΑΜΘ18 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 22-02-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1356/ΑΜΘ17 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 22-02-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1352/ΑΜΘ16 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 22-02-16
Δημοσίευση των τεσσάρων νέων προκηρύξεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) 12-02-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1296/ΑΜΘ15 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 09-02-16
Καταγγελίες για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα 03-02-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1243/ΑΜΘ14 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 27-01-16
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1232/ΑΜΘ13 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 24-12-15
Πρόσκληση υπ' αριθμ. 1230/ΑΜΘ12 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 - 2020 24-12-15

Σελίδα 1 από 6