Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίων στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ

Δημιουργηθηκε στις 03 Οκτωβρίου 2011
Τι είναι η Ηλεκτρονική Υποβολή

Η Hλεκτρονική Yποβολή είναι η εφαρμογή με την οποία οι Τελικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στις Διαχειριστικές Αρχές, έντυπα που αφορούν στην ένταξη και παρακολούθηση των πράξεων.

Σύμφωνα με την αριθμ. 38590/ΟΠΣ 1140/7-9-2011 επιστολή της Ειδικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, από 3-10-2011 γίνεται υποχρεωτική η υποβολή των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής.

Συγκεκριμένα μέσω της Eφαρμογής Hλεκτρονικής Yποβολής, ο Τελικός Δικαιούχος υποβάλλει τα εξής:

 1. Τεχνικό Δέλτιο Πράξης ΕΤΠΑ - ΤAMEIO ΣΥΝΟΧΗΣ
 2. Τεχνικό Δέλτιο Πράξης ΕΚΤ
 3. Αίτημα Προέγκρισης
 4. Τεχνικό Δελτίο Υποέργου ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
 5. Τεχνικό Δελτίο Υποέργου ΕΚΤ
 6. Δελτίο Προσθήκης Αναδόχου
 7. Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου
 8. Δελτίο Δήλωσης Δαπανών
 9. Δελτίο Αποτύπωσης Απόκτησης Γης
 10. Δελτίο Ολοκλήρωσης Πράξης
 11. Δελτίο Κατανομών (Πλην Κρατικών)
 12. Δελτίο Υπολόγων (Πλην Κρατικών)
 13. Δελτίο Αποστολής Εγγράφων

Αίτηση δημιουργίας Νέου Χρήστη

Για να μπορέσει ο υποψήφιος χρήστης να χρησιμοποιήσει την Eφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής, θα πρέπει να αποκτήσει δικό του λογαριασμό υποβάλλοντας ηλεκτρονικά αίτηση δημιουργίας νέου λογαριασμού. Η αίτηση γίνεται στην ηλεκτρονική διέυθυνση http://logon.mnec.gr επιλέγοντας το δεσμό «Δημιουργία νέου χρήστη Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ».

Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υποβολής και για την αίτηση για απόκτηση κωδικού πρόσβασης μπορείτε να βρείτε στον οδηγό: Υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους μέσω του συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής

Είσοδος στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής

Από τη στιγμή που ο χρήστης έχει αποκτήσει δικό του λογαριασμό και προκειμένου να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής, θα πρέπει να μεταφερθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.mnec.gr, όπου, αφού πληκτρολογήσει το αναγνωριστικό και το συνθηματικό του, θα πρέπει να επιλέξει το κουμπί εισόδου.

Οδηγίες για προβλήματα που εμφανίζονται συχνά

Η λίστα συνδέσμων που ακολουθεί περιέχει οδηγίες για θέματα που εμφανίζονται συχνά. Παρακαλούμε να την συμβουλεύεστε πριν υποβάλετε ερωτήματα στο γραφείο ΟΠΣ. Κάνοντας κλικ σε ένα σύνδεσμο της λίστας θα "κατέβει" ένα αρχείο pdf με οδηγίες για το θέμα που αναφέρεται στον σύνδεσμο.

 1. Ενημέρωση για αλλαγές στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ.
 2. Οδηγίες καταχώρισης και υποβολής Δελτίων Απόκτησης Γης.
 3. Πρότυπο ΤΔΠ με συμπληρωμένα μόνο τα πεδία του Φορέα Χρηματοδότησης, ως οδηγός συμπλήρωσης στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Υποβολής.
 4. Οδηγίες καταχώρισης στη φόρμα "Ποσοτικά Στοιχεία Διακριτών Τμημάτων Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου"
 5. Οδηγίες Συμπλήρωσης Κωδικού Συλλογικής Απόφασης στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 6. Οδηγίες για καταχώρηση έτους στα Στοιχεία Εγγραφής Πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης
 7. Οδηγίες για αλλαγή συνθηματικού για τους χρήστες της Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής
 8. Οδηγίες για την διαδικασία απόκτησης κωδικού φορέα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
 9. Οδηγίες για πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Υποβολή μετά τις εργασίες αναβάθμισης.

Εκπαιδευτικό Υλικό και Οδηγίες από την από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κάνετε κλικ για να δείτε εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή video για δικαιούχους.

Είσοδος στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής και Βασικές Λειτουργίες

Βασικές Λειτουργίες Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Υποβολής

Καταχώρηση Μηνιαίων Δελτίων στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής (μέρος 1ο)

Καταχώρηση Μηνιαίων Δελτίων στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής (μέρος 2ο)Εκπαιδευτικό Υλικό και Οδηγίες από την Υπηρεσία ΟΠΣ

Πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ

Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης (Τμήμα Α)

Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης (Τμήμα Β)

Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης (Τμήμα Γ)

Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης (Τμήμα Δ-Ε-ΣΤ)

Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης (Λοιπά)

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήματος Προέγκρισης

Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Υποέργου

Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίου Δήλωσης Δαπανών

Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Πράξης (1ο Μέρος)

Ηλεκτρονική Υποβολή Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Πράξης (2ο Μέρος)

Επίσης υπάρχει διαθέσιμη Eφαρμογή Eκπαίδευσης από την Υπηρεσία ΟΠΣ

Σε έντυπη μορφή υπάρχει διαθέσιμος Επικαιροποιημένος Οδηγός Ηλεκτρονικής Υποβολής για Δικαιούχους

Περισσότερες πληροφορίες, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και αναλυτικοί οδηγοί για την εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δελτίων στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ, υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

Υποστήριξη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Υπάρχει η δυνατότητα για συμβουλευτική υποστήριξη σε τεχνικά θέματα μετά από αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση eydamthyahoo.gr
Σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του αποστολέα συνοδευόμενα από διαθέσιμο τηλέφωνο επικοινωνίας, ο φορέας στον οποίο ανήκει, ο κωδικός ΟΠΣ (MIS) της πράξης για την οποία υπάρχει πρόβλημα και όσο το δυνατό πιο αναλυτική περιγραφή του προβλήματος.

Τηλεφωνική υποστήριξη παρέχεται κατά τις εργάσιμες ώρες από το γραφείο ΟΠΣ της ΕΔΑ ΠΑΜΘ στο 2531352310.

Πριν από την αίτηση για υποστήριξη θα πρέπει τα στελέχη του δικαιούχου φορέα να ανατρέχουν στην τρέχουσα ιστοσελίδα για να διαπιστώνουν αν υπάρχει κάποια συμπληρωματική οδηγία ή διευκρίνιση που τυχόν απαντά στην απορία τους ή βοηθά στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν.