Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π. ΑΜΘ 2007 - 2013

Δημιουργηθηκε στις 07 Απριλίου 2009

Για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης έχουν εξειδικευθεί τρείς γενικοί αναπτυξιακοί στόχοι:

  • Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας
  • Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα
  • Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής

Η κατανομή της Κοινοτικής Συμμετοχής για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 είναι €480εκ. και σε όρους Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε €808 εκ. Οι γενικοί αυτοί στόχοι εξειδικεύονται σε επιμέρους ειδικούς στόχους στο επιχειρησιακό επίπεδο των αξόνων προτεραιότητας ως εξής:

(Κάντε κλικ στους άξονες για περισσότερες πληροφορίες)