1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ/ΜΘ 2007-2013

Δημιουργηθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2008

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007 - 2013

ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

 
Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη
 
     
  1. Παρουσίαση του ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013  
  2. Νέα δεοδομένα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)  
  3. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης  
  4. Εξειδίκευση Προγράμματος  
  5. Κριτήρια Επιλογής Πράξεων  
  6. Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων  
  7. Δημοσιότητα  
  8. Διάφορα  
  9. Συμπεράσματα - Αποφάσεις 1ης συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης  
     
 

 

 
   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης
 
Ανδρέας Λεούδης
Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας