3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ/ΜΘ 2007-2013

Δημιουργηθηκε στις 07 Ιουνίου 2010

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007 - 2013

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

 
Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη
 
     
  1. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης και Πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης  
  2. Εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 
  3. Τοποθέτηση του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 
  4. Τοποθέτηση της Γ.Γ. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
 
  5. Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007 - 2013
 
  6. Παρουσίαση στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Ετήσιας Έκθεσης του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013 – Ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Ελέγχου που αφορά τη χωρική ενότητα
 
  7. Τοποθετήσεις μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης  
  8. Παρουσίαση Ειδικών Θεμάτων Υλοποίησης του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007 - 2013  
9. Ενημέρωση για ειδικά θέματα
10. Άλλα θέματα
11. Συμπεράσματα και αποφάσεις της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης
     
 

 

 
   
H Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης
 
Μαρία Λιονή
Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας