2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ/ΜΘ 2007-2013

Δημιουργηθηκε στις 12 Μαρτίου 2009

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007 - 2013

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

 
Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη
 
     
  1. Έγκριση ημερήσιας διάταξης – Πρακτικών 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης  
  2. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Γ.Γ. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης  
  3. Τοποθέτηση Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  
  4. Τοποθέτηση Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  
  5. Παρουσίαση προόδου υλοποίησης Προγράμματος  
  6. Τοποθετήσεις Εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  
  7. Τοποθετήσεις Εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
  8. Τοποθετήσεις λοιπών μελών Επιτροπής Παρακολούθησης  
  9. Παρουσίαση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου  
  10. Πληροφόρηση – δημοσιότητα  
  11. Λοιπά θέματα  
  12. Προγραμματισμός εργασιών μέχρι την επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης  
  13. Συμπεράσματα - Αποφάσεις 2ης συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης  
     
 

 

 
   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης
 
Δημήτρης Σταμάτης
Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης