Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων για το ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Δημιουργηθηκε στις 20 Μαρτίου 2009

 

Οδηγοί και Εγχειρίδια Συστήματος Διαχείρισης για το ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

 

Υπουργικές Αποφάσεις Συστήματος Διαχείρισης για το ΕΣΠΑ 2007 - 2013.